Naam van de school

 

De school dankt haar naam - ‘de Ark' - aan de bekende Bijbelse geschiedenis van Noach, die met zijn gezin tijdens de zondvloed een veilig onderkomen vond in een schip dat hij volgens Gods aanwijzingen gebouwd had. Onze school wil dat eveneens bieden: een veilige plaats in een vaak onrustige en niet altijd even kindvriendelijke samenleving.

De inrichtende macht van de school is een VZW die is samengesteld uit ouders, leerkrachten en andere christenen. Het beleid van de school is dus niet in handen van een ver en onbereikbaar bestuur, maar van mensen die er dicht bij betrokken zijn. Elk kind wordt benaderd als een uniek schepsel van God. Ouders én leerkrachten staan samen in voor de opvoeding van de kinderen en hun groei naar volwassenheid.

logo-Kortrijk-kleur.jpg

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be