Visie

School met de Bijbel 'de Ark' wil vanuit haar identiteit Bijbelgetrouw en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden.

Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de vorming en ontwikkeling van kinderen. Wij houden hierbij rekening met de geestelijke, verstandelijke, motorische en  sociaal-emotionele ontwikkeling van het individu.

Wij gaan ervan uit dat elk kind een uniek schepsel van God is, met eigen gaven en talenten. Deze worden geleidelijk ontwikkeld op weg naar de volwassenheid, met het oog op een optimale integratie in de samenleving. Deze ontwikkeling wordt bewust ingebed in een Bijbels kader van waarden en normen, met nadruk op Bijbelkennis, geloofsbeleving en geloofshouding.

bijbel.jpg

School met de Bijbel De Ark - Kleuter en lager onderwijs
Bruyningstraat 56A, 8510 Marke-Kortrijk Tel: 056 240 440. E-mail: info@smdb-ark.be